Od roku 2001 umožňuje zákon venovať časť dane mimovládnej organizácii, ktorá spĺňa predpísané podmienky. Občianske združenie Ugi má tieto podmienky splnené a môže teda prijať 2% z Vašej dane. Je aj možnosť poslať finančný dar.

Ak neviete ako na to, my Vám pomôžeme!

Zamestnanec

Ak ste zamestnanec a nepodávate daňové priznanie:

 • požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2.2022 o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“
 • vyplňte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%)* zaplatenej dane“. Na základe riadku 3 Potvrdenia viete určiť 2% (3%)* z dane. Táto suma musí byť minimálne 3 €.
 • Do 02.05.2022 obe tlačivá zašlete alebo odovzdáte na daňový úrad.
 • Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… )

Fyzická osoba (podnikateľ)

 • Do 31. 3. 2022 podávate daňové priznanie ako fyzická osoba.
 • Do koloniek uveďte tieto údaje:
  IČO príjmateľa: 53221737
  Právna forma: Občianske združenie
  Obchodné meno: Občianske združenie UGI
  Ulica: Švermova 15149/36
  PSČ: 97404
  Obec: Banská Bystrica
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (Podľa vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Ak ste poukázali 3%* z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 • Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… ).

TLAČIVO PRE OZ UGI TU :

Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby