Zabezpečiť intenzívnu rehabilitáciu a podporné terapie:

Neprestávame sa snažiť zabezpečovať pre Jerguška všetko, čo mu môže uľahčiť každodenný život.

Veľmi dôležitou súčasťou jeho života je pravidelné cvičenie. Pomáha, aby sa mu neskracovali šľachy a svaly, aby sa mu zaťažovali kĺby a tým sa podporovala ich výživa a správny vývoj.

Cvičenie pomáha aj pri rozvoji správneho dýchania, trávenia a aj celkového vývinu, nie len fyzického ale aj mentálneho.

To je pre Jerguškovu budúcnosť veľmi dôležité.

Každodenné cvičenie má zabezpečené v špeciálnej škôlke, kam chodí denne na 8 hodiny.

Okrem toho navštevuje mentálnu terapiu PLAY WISELY  https://www.mudrehranie.sk/.

Minimálne štyrikrát ročne by mal podľa odporúčania fyzioterapeutov navštevovať intenzívne cvičenie v rehabilitačnom zariadení.

Jerguško navštevuje Adeli Medical Center v Piešťanoch, kde už bol 11 x.

Zabezpečiť špeciálne pomôcky na uľahčenie bežných činností:

Každá, aj tá najjednoduchšia činnosť je pre Jerguška veľmi náročná.

Keď sa potrebuje najesť, musí sedieť v špeciálnej sedacej ortéze, keď sa potrebuje umyť musí ležať na špeciálnom lehátku. Prepravuje sa v špeciálnom kočíku, ktoré má dva. Pri preprave v aute potrebuje špeciálnu autosedačku.

Stravu musí mať špeciálne upravenú, keďže má problémy s prehĺtaním. Napije sa len so striekačky.

Keďže trpí nekontrolovateľným pohybom rúk a nôh, na rúčkach musí mať ochranné ortézy. Často sa stáva, že si poškriabe oči, alebo uhryzne prsty.

Niektoré pomôcky mu dokážeme zabezpečiť s finančnou pomocou zdravotnej poisťovne alebo úradu práce.

Na ostatné musíme nájsť prostriedky inde. Práve Občianske združenie UGI má pomôcť pri získavaní prostriedkov, z ktorých budeme môcť financovať rehabilitačné pobyty, terapie a niektoré pomôcky.